Adunarea generală ordinară AFM -22 februarie 2021

Actualizare, 11.04.2021: Consiliului de Administrare al Asociaţiei Fizicienilor Medicali din Republica Moldova, la ședința din 09.04.2021, a stabilt convocarea Adunării Generale ordinare repetate, pentru 30.04.2021 ora 17.00.

Actualizare, 11.03.2021: Consiliului de Administrare al Asociaţiei Fizicienilor Medicali din Republica Moldova, la ședința din 01.03.2021, a stabilt convocarea Adunării Generale ordinare (amînate anterior), pentru 30.03.2021 ora 17.00.

Actualizare, 22.02.2021: În legătură cu situația generată de COVID-19, Adunarea Generală ordinară a AFM din 22.02.2021 se amână. Data adunării se va stabili ulterior.

Consiliului de Administrare al Asociaţiei Fizicienilor Medicali din Republica Moldova, la ședința din 15.01.2021, a stabilt convocarea Adunării Generale ordinare a AFM din R. Moldova, pentru 22.02.2021 ora 17.00.  Locul petrecerii adunării: Chișinău, str. Sciusev 54/2.

Agenda

 1. „In Memoriu” Președinte de onoare D. Anatol Levința.
 2. Alegerea președintelui și secretariatului Adunării Generale.
 3. Procesarea Cererilor parvenite (înregistrate de Consiliul de Administrare pînă la Adunarea Generală).
 4. Darea de seamă Consiliului de Administrare /Președintelui pentru perioada aa. 2016-2020 (A.Hustuc – Președinte AFMM).
 5. Darea de seamă financiară pentru a. 2020 (Trezorerier).
 6. Examinarea și aprobarea bugetul anual, bilanțul financiar anual: Cotizațiile, Analiza necesităților financiare anuale, Site-ul Asociației, etc.
 7. Darea de seamă Cenzorului pentru a. 2020.
 8. Propuneri privind adoptarea, completarea sau modificarea Statutului.
 9. Alegerea Președintelui Asociației pentru aa. 2021-2025
 10. Schimbarea adresei Asociației.
 11. Schimbarea denumirii Asociației.
 12. Alegerea organelor de conducere a Asociației pentru aa. 2021-2025.
 13. Propuneri privind strategia dezvoltării și trasarea direcțiilor principale ale activității Asociației pentru a. 2021.
 14. Alte probleme ce țin de activitatea Asociației.
 15. Desemnarea membrilor cu distincții.
 16. Desemnarea reprezentantului Asociației pentru perioada înregistrării modificărilor din Statut aprobate de AG la organele de stat (Agenția Servicii Publice (Președintele este împuternicit conform Art. 4.16 p.c Statut).
 17. Diverse.

Notă: Membrii asociației vor pregăti în termen pînă 15.02.2021 dările de seamă, rapoartele, cererile, propunerile și alte informații ce țin de programul Adunării Generale. Ele vor fi transmise pentru cunoștință către toți membrii AFMM prin poșta electronică (GoogleGroups).

One thought on “Adunarea generală ordinară AFM -22 februarie 2021

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *