În memoria Președintelui de onoare a Asociației Fizicienilor Medicali din Republica Moldova

In memoria -Alexandru LevințaCu profundă tristețe și durere în suflet anunțăm că în ziua de 24 decembrie 2020, la o vîrstă de 76 ani, a trecut în veșnicie Domnul Anatolie Levința.

Din cauza pandemiei COVID-2019, Consiliul de Administrare a aflat cu întârziere despre deces. Membrii Asociației oferă compasiune şi sincere condoleanțe familiei îndurerate pentru pierderea incomensurabilă pe care au suferit-o. Toți cei care l-au cunoscut, l-au apreciat ca pe un specialist în domeniu, care şi-a dedicat întreaga carieră sistemului medical activînd la Institutul Oncologic.

Toate lucrurile minunate care au împlinit viața Dumnealui – atît în domeniul profesional, cît și în universul spiritual – vor cunoaște o continuitate frumoasă. A fost generatorul tuturor faptelor extraordinare pe care le-a lăsat în urmă, cu un ecou pentru toți cei care l-au cunoscut.

Inginerul Anatolie Levința a fost specialistul care a contribuit plenar la fortificarea sistemului de radioterapie în Republica Moldova și un model demn de urmat în formarea generațiilor de tineri specialiști, care-i vor cinsti numele în viitor. Laboratorul dozimetric al Institutului Oncologic a fost condus de Anatolie Levința în perioada a.a.1968-2009 cînd el s-a retras la pensie. În 2008 sub controlul și supravegherea D-lui Anatolie Levința a fost montat și dat in exploatare primul accelerator liniar (prod. Varian) în Republica Moldova.

Domnul Anatolie Levința a stat la baza formării Asociației. Cu toate că organizația profesională de fizică medicală din Republica Moldova a fost cunoscută de OrgȘeful laboratorului dozimetric, Inginerul Anatolie Levința la instalația Rocusanizația Internațională pentru Fizică Medicală (IOMP) din 1992, în Republica Moldova ea nu avea statut și nu a fost înregistrată oficial. Acest lucru a fost efectuat de D-l Anatolie Levința pe 07.03.2000 – fondatorul Asociației, și care a fost ales primul Președinte al Asociației, pe care a condus-o în perioada  07.03.2000 – 28.01.2016. Din 2016 D-l Anatol Levința devine Președinte de onoare a AO „Asociația Fizicienilor Medicali din Republica Moldova”.

Regretăm enorm plecarea din viața terestră, dar sperăm că î-şi va găsi odihna veșnică printre îngeri, de unde îi va veghea pe toți cei dragi. Cuvintele nu sînt îndeajuns să aline durerea, suferința şi deznădejdea. Aducem un ultim omagiu membrului nostru.

Consiliul de Administrare al Asociației, membrii Asociației exprimă sincere condoleanțe şi sentimente de profundă compasiune familiei, prietenilor, rudelor, în legătură cu trecerea în neființă a Domnului Anatol Levința.
Dumnezeu să-l primească în Lumina Lui şi să îl odihnească în pace, iar pe cei râmași să-i mângâie şi să-i întărească.
Fie-i țărâna ușoară!


Adunarea generală ordinară AFM -22 februarie 2021

Actualizare, 11.04.2021: Consiliului de Administrare al Asociaţiei Fizicienilor Medicali din Republica Moldova, la ședința din 09.04.2021, a stabilt convocarea Adunării Generale ordinare repetate, pentru 30.04.2021 ora 17.00.

Actualizare, 11.03.2021: Consiliului de Administrare al Asociaţiei Fizicienilor Medicali din Republica Moldova, la ședința din 01.03.2021, a stabilt convocarea Adunării Generale ordinare (amînate anterior), pentru 30.03.2021 ora 17.00.

Actualizare, 22.02.2021: În legătură cu situația generată de COVID-19, Adunarea Generală ordinară a AFM din 22.02.2021 se amână. Data adunării se va stabili ulterior.

Consiliului de Administrare al Asociaţiei Fizicienilor Medicali din Republica Moldova, la ședința din 15.01.2021, a stabilt convocarea Adunării Generale ordinare a AFM din R. Moldova, pentru 22.02.2021 ora 17.00.  Locul petrecerii adunării: Chișinău, str. Sciusev 54/2.

Agenda

 1. „In Memoriu” Președinte de onoare D. Anatol Levința.
 2. Alegerea președintelui și secretariatului Adunării Generale.
 3. Procesarea Cererilor parvenite (înregistrate de Consiliul de Administrare pînă la Adunarea Generală).
 4. Darea de seamă Consiliului de Administrare /Președintelui pentru perioada aa. 2016-2020 (A.Hustuc – Președinte AFMM).
 5. Darea de seamă financiară pentru a. 2020 (Trezorerier).
 6. Examinarea și aprobarea bugetul anual, bilanțul financiar anual: Cotizațiile, Analiza necesităților financiare anuale, Site-ul Asociației, etc.
 7. Darea de seamă Cenzorului pentru a. 2020.
 8. Propuneri privind adoptarea, completarea sau modificarea Statutului.
 9. Alegerea Președintelui Asociației pentru aa. 2021-2025
 10. Schimbarea adresei Asociației.
 11. Schimbarea denumirii Asociației.
 12. Alegerea organelor de conducere a Asociației pentru aa. 2021-2025.
 13. Propuneri privind strategia dezvoltării și trasarea direcțiilor principale ale activității Asociației pentru a. 2021.
 14. Alte probleme ce țin de activitatea Asociației.
 15. Desemnarea membrilor cu distincții.
 16. Desemnarea reprezentantului Asociației pentru perioada înregistrării modificărilor din Statut aprobate de AG la organele de stat (Agenția Servicii Publice (Președintele este împuternicit conform Art. 4.16 p.c Statut).
 17. Diverse.

Notă: Membrii asociației vor pregăti în termen pînă 15.02.2021 dările de seamă, rapoartele, cererile, propunerile și alte informații ce țin de programul Adunării Generale. Ele vor fi transmise pentru cunoștință către toți membrii AFMM prin poșta electronică (GoogleGroups).