Adunarea Generală

Consiliul de Administrare AFMM informează, ca în confomitate cu p.4.4 a Statutului, pe data de 25.03. 2017 începînd cu ora 10:00 pe adresa: mun. Chișinău, str. Nicolai Testemițanu, Nr. 30

(IMSP Institutul Oncologic din Republica Moldova) se va petrece Adunarea Generală Extraordinară a membrilor AFMM.

Prezența membrilor AFMM este obligatorie.

Ordinea zilei poate fi văzută în continuare:

 

1. Darea de Seama Cenzorului AFMM D.Scorțescu pentru a. 2016

2. Modificarea Anexei Nr. 3 la Ordinul Nr. 1 din 06.02.2017

3. Modificarea Anexei 3 la Ordinul Nr. 1 din 08.02.2016 (Grupurile de Experţi AFMM)

4. Aprobarea textului Manualului Calităţii (ROM/ENG)

5. Aprobarea textului Exonerare de răspundere

6. Aprobarea textului Code de etică

7. Primirea membrilor noi

8. Alte întrebări ce țin de competența Adunării Generale

9. Ziua specialistului Fizician Medical

a. Raport Pleșca Valeriu

b. Raport Rihlea Olesea

c. Raport Rusnac Galina